Abshoven

Abshoven is een buurtschap bij Munstergeleen. De familie Donners is oorspronkelijk afkomstig uit Munstergeleen. Kasper Donners heeft altijd interesse gehad in stamboomonderzoek, heemkunde en regionale geschiedenis. Bij de start van zijn kantoor heeft hij gekozen voor de naam Abshoven in plaats van zijn eigen familienaam, ook om verwarring met andere adviseurs met dezelfde familienaam te voorkomen. Historicus prof. Arthur Schrijnemakers heeft in zijn geschiedenis van Munstergeleen gesuggereerd dat Donners en Abshoven dezelfde familienaam zouden kunnen zijn. 

De hoeve Abshoven werd verpacht door de abdij van Val-Dieu. Willem Penris was de laatste pachter voordat de abdij in 1692 de hoeve weer in eigen beheer ging exploiteren. Willem Penris was getrouwd met Agatha Abshoven. Haar ouders en grootouders pachtten de hoeve Abshoven daarvoor en ontleenden er hun familienaam aan. Hun dochter Maria trouwde later met Jan Donners en zij zijn directe voorouders van Kasper. Na de Franse revolutie kwam de hoeve in handen van particulieren en werd als laatste verpacht aan Jan Michiel Donners tot 1900, een broer van Frederik Donners, de betovergootvader van Kasper.
 
In 1901 werd het gehele complex verkocht aan de zusters Dienaressen van het Heilig Hart van Jezus uit St. Quentin in Frankrijk, die er kinderen en bejaarden gingen opvangen. Later concentreerde de zorg in Abshoven zich op de opvang van kinderen en jongeren. Momenteel is de hoeve Abshoven geheel gesloopt, staat er een modern appartementencomplex en wordt de voormalige kerk en klooster geëxploiteerd als kantoren en brasserie.