Kwaliteit

Abshoven accountants en belastingadviseurs is lid van SRA, NBA en NOB. Dat betekent onder andere dat er een uitgebreid systeem van kwaliteitsmaatregelen actief is. Onderdeel van dat kwaliteitssysteem is permanente educatie en het jaarlijks volgen van vaktechnische cursussen, maar ook een waarnemingsovereenkomst en kwaliteitsonderzoeken. Door collegiaal overleg worden oplossingen voor vraagstukken van onze cliënten verder getoetst en gecompleteerd. 

Voor een nadere uitleg over de werkzaamheden van een accountant verwijzen we graag naar een publicatie van de NBA: de accountant verklaart.
 
Klachten- en klokkenluidersregeling
Mocht een opdrachtgever en/of anderen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Abshoven accountants & belastingadviseurs, dan kan/kunnen deze zich wenden tot de heer mr drs K.H.M. Donners RA, donners@abshoven.nl. Een klacht dient altijd schriftelijk te worden kenbaar gemaakt en wordt automatisch doorgeleid naar de Compliance Officer. Desgewenst kan men ook een klacht rechtstreeks indienen bij de Compliance Officer: de heer S. Snakkers AA RB - Postbus 380 – 6130 AJ Sittard of via s.snakkers@nbclemaire.nl. Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.
 
Downloads